top of page

PAINTBALL: INFORMACIÓ GENERAL

Que és el paintball

El paintball és un joc en equip per posar a provar la vostra estratègia, adrenalina, habilitat i acció. Es formen dos equips on cada jugador té una marcadora, mono i màscara de protecció. La marcadora és l'arma per jugar. Dispara boles de pintura biodegradables mitjançant aire a pressió, aquestes exploten amb l'impacte contra una persona o obstacle i deixen una marca de pintura.

Per guanyar s'haurà d'aconseguir l'objectiu de cada escenari, matar a tothom de l'equip rival, agafar la bandera, salvar a un ostatge, campanes, capturar la base, defensar la base, entre d'altres. Cada escenari té modalitats diferents com matar a tot els jugadors de l'equip rival, jugar amb respawn (reviure quan morts), jugar amb metge, entre d'altres.

El més importat és la seguretat i que els jugadors tinguin la millor experiència possible. Per això a Paintball Costabrava donem flexibilitat amb els horaris, amb els escenaris, i sempre hi ha un o dos monitors supervisant la partida per la seguretat i per ajudar als jugadors. Es disposa d'Assegurança de Responsabilitat Civil i un altre d'accidents.

Com es juga al Paintball

A l'inici de cada escenari el monitor explicar la partida i  els seus objectius. Els dos equips es col·locaran a la seva  base. El monitor donarà l'inici del joc i llavors els  jugadors avançaran per ocupar l'escenari i col·locar-se en les proteccions de l'escenari (fustes, parets, arbres, etc) per disparar als rivals.

Cada equip escull una estratègia diferent, poden fer una  tàctica ofensiva, una defensiva o un mixt. Per tant cada  partida és diferent.

La partida finalitza quan tots els jugadors de l'equip  rival moren o un equip aconsegueix l'objectiu.

como se juega al paintball.jpg

Escenaris Paintball Costabrava i estils de joc

Disposem de tres escenaris: Assaltar la fortalesa, les trinxeres i el bosc abrupte. Es juga una ronda inicial a cada escenari amb l'objectiu de matar a tots els jugadors de l'equip contrari. Després es fan diverses rondes més amb objectius com banderes, campanes, ús de metge, partides amb respawn i molt més.

Número de jugadors del Paintball

El número mínim de jugadors per jugar al Paintball són 8. (excepcionalment poden ser menys consultar-nos per més informació)

Duració del Paintball

La duració de la partida és variable, depèn del nombre de jugadors i de l'estil de cada jugador i del grup. En general les partides duren entre 1:30h i 2:30h. A més a més, es requereix de 30-40 minuts inicials per equipar-se, firmar la documentació pel segur d'accidents i per l'explicació inicial de Seguretat i funcionament del Paintball.

Equipacions del Paintball

Les equipacions necessàries són un mono de camuflatge i una màscara. Són dos elements de protecció que garanteixen la protecció total dels jugadors. Les equipacions van incloses en el preu.

Edat mínima per jugar a Paintball

L'edat mínima per la pràctica del paintball són 14 anys. Els menors d'edat per poder jugar hauran d'entregar un document signat pel pare/mare o tutor juntament amb la còpia del DNI de jugadors i del pare/mare o tutor signant.

paintball costa brava fortalesa 3.jpg

Normes del Paintball

1.- És obligatori portar sempre la mascareta posada durant l’activitat i joc. Encara que sigui eliminat del joc, només es podrà retirar la màscara a la zona de seguretat designada a l’inici del joc de Paintball.

2.- No es podrà sortir dels límits de joc establerts, en cas de sortir-se significarà l'eliminació del joc.

3.- Les marcadores en zona de seguretat hauran de disposar-se en seguretat (tenir l'assegurança de l’arma posada i el caputxó de l’arma posat) i mirant cap a terra.

4.- NO es podrà accionar a menys de set metres de distància. En aquest cas el jugador que acciono serà eliminat i es farà responsable dels danys que es puguin ocasionar. No es podrà utilitzar estris de joc no lliurats a cada participant. No es podrà apuntar a persones o animals aliens al joc.

5.- Els menors de 18 anys necessiten autorització paterna expressa per participar en el joc. Edat mínima 14 anys.

6.- L’organització no es fa responsable dels accidents produïts per incompliments d’aquestes normes.

7.- Es permet publicar qualsevol mitja publicitari amb fins promocionals les imatges o vídeos que puguin enregistrar durant l’activitat de joc, i sense necessitat de compensar econòmicament a cap participant per dret d’imatge.

8.- Està totalment prohibit i serà motiu d’expulsió indefinida cometre agressions físiques en cap concepte.

9.-- L'ús indegut del material i els danys ocasionats suposaran la reposició del 100% d'aquest.

10.- L'organització podrà expulsar a qualsevol persona o grup que consideri oportú, per falta de compliment en normes de seguretat, o per omissió de les indicacions dels monitors, etc.

11.- Està prohibit disparar a llocs no habilitats, animals o persones alienes a l’activitat.

12.- Es requereix condicions físiques i psíquiques necessàries per pràctica de l’activitat.

13.- No és permès pujar a obstacles.

14.- No és permès agafar boles de terra.

15.- Paintball Costabrava no es farà responsable dels incidents originats en el desenvolupament de la pràctica d’aquesta activitat si les condicions enumerades anteriorment son objecte de falses declaracions, de no respectar les normes de seguretat o en cas de pànic d’un o més participants.

16.- Paintball Costabrava no es fa responsable del deteriorament o destrucció de pròtesis, ulleres, lents i/o altres elements ortopèdics.

17.- El deteriorament que pateixi el material subministrat derivat d'un mal ús, haurà de ser repostat pel 100% del seu valor de reposició.

18.- Es podrà utilitzar les imatges dels clients amb finalitats publicitàries tant en les seves respectives plataformes digitals, com fullets publicitaris, cartells i/o revistes. En cas de no està d’acord, s’ha de comunicar per correu electrònic.

19.- Paintball Costabrava no es farà responsable de les persones que donin informació falsa en la fitxa d’inscripció.

Consells del Paintball

- Estudiar la pista de joc i els adversaris.

- Disparar quan l'objectiu estigui clar, no amagat.

- Si et trobes en una posició amagada i el rival desconeix la teva posició, no la revelis disparant    fins que tinguis una bona línia de visió per disparar al rival.

- No anar en solitari, és un joc d'equip.

- Estudiar el camp abans de començar.

- Comprovar que tens boles suficients per a la partida.

- Planificar una estratègia abans de començar.

- Comunicat amb els companys durant la partida.

- Utilitzar roba còmoda i calçat esportiu.

Orígens del Paintball

Els orígens del paintball són als Estats Units als anys 70. En aquella època s'utilitzaven les marcadores de pintura per marcar els animals i els arbres pels ramaders. 

L'origen del paintball va començar quan dos amics volien recrear un dia de caça que havien realitzat i van estar molt de temps pensant com ho podien fer, un any més tard van descobrir les marcadores dels ramaders o van crear la primera partida de la història.

bottom of page